- 13%

TOP TEAM PRE-JUNIOR WB

12,10

Top Team Pre-Junior WB. Η νέα πρόταση του Εκδοτικού οίκου Burlington για παιδία, είναι η διδακτική σειρά εκμάθησης Αγγλικών Top Team (Pre-Junior, Junior A, Junior B). Τα βασικά χαρακτηριστικά του Βιβλίου του Μαθητή (Student’s Book) για το επίπεδο junior A περιγράφονται παρακάτω:

  • Starter Booklet with stickers teaching the alphabet, numbers 1-10, colours and classroom language (Junior A)
  • 30 lessons
  • reviews followed by stories recycling vocabulary and grammar
  • optional lessons for fast finishers
  • holiday activities
  • stickers
  • Picture Dictionaries
  • finger puppets

Top Team Pre-Junior WB

TOP TEAM PRE-JUNIOR WB
ΕΚΔΟΤΗΣ: BURLINGTON
ISBN: 9789963511907
ΚΩΔΙΚΟΣ: 00826