- 10%

PINGPONG NEU 3 GLOSSAR

13,40

PingPong Neu 3 Glossar. Το Γλωσσάριο περιέχει όλο το λεξιλόγιο που εμφανίζεται στο Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων καθώς και την απόδοσή του στα ελληνικά. Το βασικό λεξιλόγιο δίνεται με έντονα μαύρα γράμματα.

PingPong Neu 3 Glossar

PINGPONG NEU 3 GLOSSAR
ΕΚΔΟΤΗΣ: HUEBER HELLAS
ISBN: 9789607396525
ΚΩΔΙΚΟΣ: 04162