- 12%

OFF THE WALL 2 A1 + GRAMMAR

13,99

Off the Wall 2 A1+ Grammar. Το πολύχρωμο βιβλίο γραμματικής Off the Wall Grammar book 2 μπορεί να συνοδέψει το Off the Wall 2 Coursebook ή να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα σε συνδυασμό με οποιοδήποτε Coursebook σε αυτό το επίπεδο. Το βιβλίο γραμματικής απευθύνεται σε μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Ελληνικά.

Απαρτίζεται από 30 μαθήματα που το καθένα τους περιλαμβάνει:

  • σαφείς, αναλυτικές και εύληπτες επεξηγήσεις των γραμματικών φαινομένων στα Ελληνικά
  • γραμματικούς πίνακες και παραδείγματα στα Αγγλικά και Ελληνικά
  • ποικιλία ασκήσεων γραμματικής που βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στον χειρισμό διαφόρων γραμματικών δομών
  • μια επαναληπτική ενότητα μετά από κάθε πεντάδα μαθημάτων

Off the Wall 2 A1+ Grammar

OFF THE WALL 2 A1 + GRAMMAR
ΕΚΔΟΤΗΣ: HILLSIDE PRESS
ISBN: 9789604249404
ΚΩΔΙΚΟΣ: 04719