- 10%

OFF THE WALL 1 A1 STUDY PACK

11,10

Off the Wall 1 A1 Study Pack. Το Off the Wall Study Pack 1 συνοδεύει το βιβλίο του μαθητή (Student’s Coursebook), παρέχοντας περαιτέρω βοήθεια σε μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Ελληνικά.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει λίστα με τις λέξεις/εκφράσεις του Coursebook, στην οποία σημειώνεται το μέρος του λόγου, η προφορά (με τη χρήση φωνητικών συμβόλων) όλων των λέξεων/φράσεων κάθε μαθήματος και ένας αριθμός εγγραφής για καθεμιά από αυτές.

Off the Wall 1 A1 Study Pack

OFF THE WALL 1 A1 STUDY PACK
ΕΚΔΟΤΗΣ: HILLSIDE PRESS
ISBN: 9789604249251
ΚΩΔΙΚΟΣ: 04237