- 12%

JOURNEYS B1 + COMPANION

21,60

Journeys B1+ Companion. Το βιβλίο Journeys B1+ αποτελείται από 12 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο εστιάζεται σε μία συγκεκριμένη θεματική και χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:

– Getting started: παρουσίαση των στόχων του κεφαλαίου και εισαγωγή στη θεματική με ερωτήσεις, παιχνίδια, φωτογραφίες, κ.ά.

– Reading: ποικιλία κειμένων (άρθρα, διαφημιστικά, ιστολόγια, ιστοσελίδες, κ.ά.) και ασκήσεις κατανόησης γραπτού λόγου (reading comprehension) διαφορετικών τύπων

Journeys B1+ Companion

JOURNEYS B1 + COMPANION
ΕΚΔΟΤΗΣ: HILLSIDE PRESS
ISBN: 9789604245819
ΚΩΔΙΚΟΣ: 00807