- 13%

HERE WE GO 2 SB

24,90

Here We Go 2 SB. Here we go 2 βιβλίο μαθητή. Η σειρά αποτελείται απο τρία επιπέδα και σκοπό έχει να προετοιμάσει τους μαθητές για το επιπέδο B1.

Here We Go 2 SB

HERE WE GO 2 SB
ΕΚΔΟΤΗΣ: BURLINGTON
ISBN: 9789963475957
ΚΩΔΙΚΟΣ: 00827