ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

3,15

Χημεία Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας. Βιβλίο οργανισμού.

Χημεία Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 100000012202171
ΚΩΔΙΚΟΣ: 04484