ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Β’ ΤΕΥΧΟΣ)ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

19,92

Φυσική Γ’ Λυκείου Β’ Τεύχος Σαββάλας. Το βιβλίο αυτό αποτελεί το δεύτερο τεύχος για τη μελέτη της Φυσικής Γ΄ Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών. Ο σκοπός του είναι να προετοιμάσει τον μαθητή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρουσιάζοντας αναλυτικά όλη τη διδακτέα ύλη των τελευταίων δύο κεφαλαίων της Φυσικής Γ΄ Λυκείου που θα συναντήσει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Περιέχει αναλυτική θεωρία, ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, λυμένες ασκήσεις-προβλήματα, καθώς και ασκήσεις και προβλήματα προς λύση.

Φυσική Γ’ Λυκείου Β’ Τεύχος Σαββάλας

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ)ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΛΑΣ
ISBN: 9789604934171
ΚΩΔΙΚΟΣ: 04026