- 10%

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ

3,053,75

Φυσική Β’ Γυμνασίου. Βιβλίο οργανισμού. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 3,05€

ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 3,75€

ΕΠΙΛΕΞΤΕ

Φυσική Β’ Γυμνασίου

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΤΥΕ: 21-0100

ΝΤΥΣΙΜΟ

,