- 10%

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ & Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ (04449)

2,012,71

Φυσική Αγωγή Γ’ και Δ’ Δημοτικού. Βιβλίο οργανισμού. Σύνοψη του βιβλίου “ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ & Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 10-0076”

Με το μάθημα Φυσική Αγωγή οι μαθητές επιδιώκεται: ­

Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές όπως: συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και θάρρος.

Να βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: την κιναισθητική, την οπτική, την ακουστική αντίληψη, την αντίληψη μέσω της αφής, τις ικανότητες συντονισμού.

Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρμοστικές δεξιότητες, σύνθετες προσαρμοστικές δεξιότητες.

Να βελτιώσουν τις φυσικές σωματικές ικανότητες: Ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση, δημιουργική κίνηση.

Να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθμού και κίνησης.

Να εκφραστούν με το τραγούδι και την κίνηση.

Να διευρύνουν τις κινητικές τους δυνατότητες.

Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρμοστικές δεξιότητες.

Να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση, δημιουργική κίνηση.

Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

Να κατανοήσουν την αίσθηση του χώρου χρησιμοποιώντας το σώμα τους.

Να αυτοσχεδιάσουν κινητικά χρησιμοποιώντας το σώμα τους.

Να μάθουν να τηρούν και να σέβονται τους κανονισμούς.

Να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία το σεβασμό και την επικοινωνία.

Να αναγνωρίζουν τη συμμετοχή όλων στο παιγνίδι.

Να γνωρίσουν παραδοσιακά παιγνίδια.

Να γνωρίσουν παιχνίδια άλλων χωρών και να τα συγκρίνουν με τα δικά μας.

Να αναπτύξουν τη φαντασία τους.

Να αναπτύξουν θετική στάση για αρετές, όπως τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός αντιπάλων, συνετή αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας.

Να ενθαρρυνθούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Να βελτιώσουν τις φυσικές σωματικές τους ικανότητες: ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητές τους.

Να γνωρίσουν τα αθλήματα τα οποία θα διδαχτούν στις επόμενες τάξεις.

Να μάθουν να τηρούν και να σέβονται τους κανονισμούς.

Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για “διά βίου” άσκηση – άθληση και την ωφέλεια που προκύπτει από αυτή, καθώς και την απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση με τον αθλητισμό.

Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με τον παραδοσιακό χορό, τη μουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Να καλλιεργήσουν στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.

Να γνωρίσουν την ελληνική πολιτισμική παράδοση.

Να εκτιμήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Φυσική Αγωγή Γ’ και Δ’ Δημοτικού

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 9789600620023
BARCODE: 010000001000764
ΙΤΥΕ: 10-0076
ΚΩΔΙΚΟΣ: 04449

Βάρος 0,263 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,