ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ) (28036)

11,02

Συντακτικό αρχαίας ελλ. Βασιλάτος. Βασισμένο στην παιδαγωγική αντίληψη: “Διαβάζω – φωτογραφίζω την πληροφορία – αποστηθίζω μόνο τα απαραίτητα” Περιέχει: – Συγκεντρωμένα σε ειδική ενότητα τα θέματα ανώτερου συντακτικού: Η έλξη του αναφορικού, Μετατροπή υποθετικού λόγου σε άλλα είδη, Ανάλυση μετοχής, Σύμπτυξη δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή, Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική, Ρήματα επιθετικά σε -τος και -τέος, Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί και η παράλαξη τους, Πλάγιος λόγος (θεωρία και πράξη). Λανθάνοντες και εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι. – Υποδείγματα αναγνώρισης δευτερευουσών προτάσεων. – Μέθοδο χωρισμού των δευτερευουσών προτάσεων. – Αντίστοιχα παραδείγματα σύνταξης στα νέα ελληνικά. – Επίμετρο με σύντομη ανακεφαλαίωση του συντακτικού σε 66 ερωτήσεις- απαντήσεις. – Παρατηρήσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Συντακτικό αρχαίας ελλ. Βασιλάτος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ)
ΕΚΔΟΤΗΣ:
ISBN: