ΡΟΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

Ρολλό Βιβλιοδεσίας Αυτοκόλλητο

(kon)

Ρολλό Βιβλιοδεσίας Αυτοκόλλητο

Διάσταση : 3m x 0.45m
Κωδικός : 07-07-029