ΡΟΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΕ

Ρολλό Βιβλιοδεσίας Αυτοκόλλητο Μπλε (kon)

Ρολλό Βιβλιοδεσίας Αυτοκόλλητο Μπλε

Διάσταση : 3m x 0.45m
Κωδικός : 07-07-030