ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ & ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΜΠΛΟΚ (100 ΦΥΛΛΑ)

14,20

Πίνακας εβδομαδιαίας Ανάπαυσης

Πίνακας εβδομαδιαίας Ανάπαυσης

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 21Χ58
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 100
ΚΩΔΙΚΟΣ: 192