ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ & ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΦΥΛΛΟ

0,15

Πίνακας εβδομαδιαίας ανάπαυσης

Πίνακας εβδομαδιαίας ανάπαυσης

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 21Χ58
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 100
ΚΩΔΙΚΟΣ: 192