ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 ΦΥΛΛΟ

0,10

Μηνιαία μισθοδοσία υπαλλήλων

Μηνιαία μισθοδοσία υπαλλήλων

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 25Χ35
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 1
ΚΩΔΙΚΟΣ: 191γ