ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 1 ΦΥΛΛΟ

0,20

Μηνιαία κατάσταση πληρωμής

Μηνιαία κατάσταση πληρωμής

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 35Χ50
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 100
ΚΩΔΙΚΟΣ: 191η