ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΤΩ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΤΑΚΗΣ

14,86

Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού Πατάκης. Το βιβλίο αποτελεί μια σύντομη, πλήρη και εποπτική παρουσίαση της ύλης του μαθήματος των Μαθηματικών της ΣΤ΄ τάξης. Ακολουθεί κατά μάθημα το αντίστοιχο σχολικό βιβλίο.

Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού Πατάκης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΤΩ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΤΑΚΗΣ
ISBN: 9789601652900