- 10%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ

3,824,52

Μαθηματικά Δ’ Δημοτικού. Βιβλίο οργανισμού. Σύνοψη του βιβλίου “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 10-0093”

Με τα Μαθηματικά (Δ Δημοτικού) οι μαθητές επιδιώκεται:

Να μπορούν να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 1.000.000.

Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης φυσικών αριθμών που δεν ξεπερνούν το 1000.

Να εξασκηθούν στις πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς και δεκαδικά κλάσματα.

Να εξασκούνται στη μέτρηση μήκους, επιφάνειας, χρόνου, χρήματος, μάζας και διαισθητικά της χωρητικότητας.

Να εξασκηθούν σε απλές μετατροπές μονάδων μέτρησης και να μπορούν να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις με συμμιγείς αριθμούς.

Να διαπιστώνουν την ύπαρξη απλών αριθμητικών και γεωμετρικών μοτίβων.

Να εξασκούνται με τη βοήθεια οργάνων στην χάραξη παράλληλων και κάθετων ευθειών και στο σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων. Επίσης στον υπολογισμό περιμέτρου απλών σχημάτων.

Να κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια του εμβαδού.

Να εξασκηθούν στην κατασκευή συμμετρικών σχημάτων ως προς άξονα σε τετραγωνισμένο χαρτί.

Να εξασκούνται στη συλλογή, οργάνωση, αναπαράσταση και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων.

Να γνωρίσουν την έννοια της πιθανότητας.­

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μαθηματικά Δ’ Δημοτικού

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN 1: 9789600618594
ISBN 2: 9789600625561
BARCODE: 010000001000931
ΙΤΥΕ: 10-0093
ΚΩΔΙΚΟΣ: 01681

Βάρος 0,55 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,