- 13%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ1 ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

19,90

Μαθηματικά Γ1 Λυκείου Παπαδάκης. Στα Μαθηματικά της Γ’ Λυκείου υπάρχουν πολλές καινούριες και συνήθως δύσκολες έννοιες, οι οποίες όμως μπορούν να γίνουν κατανοητές από όλους τους μαθητές με τη σωστή μελέτη και συστηματική εξάσκηση. Το βιβλίο αυτό είναι ένα πλήρες βοήθημα. Η ύλη είναι χωρισμένη σε ενότητες, καθεμία από τις οποίες περιέχει: θεωρία, βασικές λυμένες ασκήσεις, οι οποίες πρέπει να μελετηθούν όλες με προσοχή, διότι περιέχουν όλη τη μεθοδολογία για τη λύση των ασκήσεων, προτεινόμενες ασκήσεις για λύση, διαβαθμισμένης δυσκολίας, οι οποίες είναι χωρισμένες σε κατηγορίες, ώστε να εμπεδώσει ο μαθητής τις μεθοδολογίες που έμαθε, αλλά και να τις συνδυάσει μεταξύ τους, θέματα που έχουν ως βάση ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, συνδυαστικά θέματα, στα οποία οι πρωτοεμφανιζόμενες έννοιες κάθε ενότητας συνδυάζονται με παλαιότερες από προηγούμενες ενότητες και από προηγούμενες τάξεις, ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος με αιτιολόγηση, ερωτήσεις θεωρίας, κριτήρια αξιολόγησης. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν απαντήσεις, υποδείξεις και σε όλα τα θέματα προς απάντηση.

Μαθηματικά Γ1 Λυκείου Παπαδάκης

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΛΑΣ
ISBN: 9789604938162