- 10%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α’ ΤΕΥΧΟΣ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ (03866)

2,202,90

Μαθηματικά Β’ Δημοτικού Α’ Τεύχος. Βιβλίο οργανισμού. Σύνοψη του βιβλίου “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β’ ΤΕΥΧΟΣ 10-0038”

Με το βιβλίο Μαθηματικά (Β’ Δημοτικού) οι μαθητές επιδιώκεται:

Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 1000.

Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού με αριθμούς που δεν ξεπερνούν το 100.

Να χρησιμοποιούν την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό.

Να κατανοήσουν την έννοια του διαμερισμού (μερισμού).

Να εφαρμόζουν τη διαδικασία μέτρησης μήκους και επιφανειών με συμβατικές και αυθαίρετες μονάδες μέτρησης.

Να εξασκούνται στη μέτρηση χρόνου, χρήματος και μάζας.

Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να επεκτείνουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα.

Να εξασκούνται στη σχεδίαση, αναπαραγωγή σχημάτων και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σχημάτων αυτών.

Να καθορίζουν σημεία και να σχεδιάζουν ευθύγραμμα τμήματα και ευθείες.

Να αναγνωρίζουν εμπειρικά τις παράλληλες και κάθετες ευθείες.

Να διακρίνουν τα στερεά: τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα.

Να παρατηρούν αν ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας και να συμπληρώνουν το συμμετρικό ενός σχήματος. ­

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μαθηματικά Β’ Δημοτικού Α’ Τεύχος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN 1: 9789600618440
ISBN 2: 9789600624915
BARCODE: 0100000011000365
ΙΤΥΕ: 10-0036
ΚΩΔΙΚΟΣ: 03866

Βάρος 0,34 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,