- 15%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑΛΑΣ (ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

19,50

Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου Σαββάλας. Η ύλη των Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου περιέχει σημαντικά κεφάλαια. Η εξοικείωση με τις νέες έννοιες είναι απαραίτητη τόσο για τη Γ΄ Γυμνασίου όσο και για τις τάξεις του Λυκείου. Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο μαθητής να ξεκινά με τη θεωρία και τις βασικές εφαρμογές της, να συνεχίζει με τη λύση ασκήσεων, η δυσκολία των οποίων προοδευτικά αυξάνεται, και να φτάνει σταδιακά στο επίπεδο να λύνει σύνθετα θέματα.

Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου Σαββάλας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΛΑΣ
ISBN: 9789604932696