- 10%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β΄ ΤΕΥΧΟΣ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ (02465)

0,951,65

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού τετράδιο. Βιβλίο οργανισμού. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 0,95€

ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 1,65€

ΕΠΙΛΕΞΤΕ

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού τετράδιο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 9789600624632
BARCODE: 0100000011000105
ΙΤΥΕ: 10-0010

Βάρος 0,121 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,