- 10%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β΄ ΤΕΥΧΟΣ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ (02464)

1,722,42

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού Β’ Τεύχος. Βιβλίο οργανισμού. Σύνοψη του βιβλίου “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0009”

Οι μαθητές επιδιώκεται:

Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 100.

Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρε­σης με αριθμούς που δεν ξεπερνούν το 20.

Να εξοικειωθούν με καταστάσεις επανάληψης ίσων ποσοτήτων και διαμερισμού (μερισμού).

Να έχουν μια πρώτη επαφή με τις έννοιες: μήκος, χρόνος, χρήμα, μάζα.

Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να επεκτείνουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα.

Να εξασκούνται στον προσανατολισμό στο χώρο, στη σχεδίαση, αναπαραγωγή, αναγνώριση, ονομασία και ταξινόμηση σχημάτων.

Να διακρίνουν τα στερεά: τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα.

Να παρατηρούν εικόνες και σχήματα συμμετρικά ως προς άξονα.­

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού Β’ Τεύχος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 9789600624625
BARCODE: 0211000090120127
ΙΤΥΕ: 10-0009

Βάρος 0,252 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,