- 10%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α΄ ΤΕΥΧΟΣ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ

1,722,42

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού Α’ Τεύχος. Βιβλίο οργανισμού. Σύνοψη του βιβλίου “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0007”

Οι μαθητές επιδιώκεται
:

Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 100.

Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρε­σης με αριθμούς που δεν ξεπερνούν το 20.

Να εξοικειωθούν με καταστάσεις επανάληψης ίσων ποσοτήτων και διαμερισμού (μερισμού).

Να έχουν μια πρώτη επαφή με τις έννοιες: μήκος, χρόνος, χρήμα, μάζα.

Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να επεκτείνουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα.

Να εξασκούνται στον προσανατολισμό στο χώρο, στη σχεδίαση, αναπαραγωγή, αναγνώριση, ονομασία και ταξινόμηση σχημάτων.

Να διακρίνουν τα στερεά: τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα.

Να παρατηρούν εικόνες και σχήματα συμμετρικά ως προς άξονα.­

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού Α’ Τεύχος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 9789600618358
BARCODE: 0100000011000075
ΙΤΥΕ: 10-0007

Βάρος 0,206 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,