ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8,56

Κριτήρια αξιολόγησης Γ’ Δημοτικού. Το βιβλίο περιλαμβάνει κριτήρια αξιολόγησης στα μαθήματα της Γλώσσας, της Ιστορίας, των Μαθηματικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος, τα οποία ανταποκρίνονται στη σύγχρονη προσέγγιση της διδασκαλίας και ακολουθούν, και ως προς τη δομή και ως προς το περιεχόμενο, όσα ορίζονται από τα Προγράμματα Σπουδών και τα Βιβλία του δασκάλου.

Κριτήρια αξιολόγησης Γ’ Δημοτικού

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ:ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
ISBN: 9789604553693