ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ) 1 ΦΥΛΛΟ

0,12

Κατάσταση ωρών εργασίας

Κατάσταση ωρών εργασίας

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30Χ43
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 1
ΚΩΔΙΚΟΣ: 192α