ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ) 1 ΜΠΛΟΚ (100 ΦΥΛΛΑ)

10,80

Κατάσταση ωρών εργασίας

Κατάσταση ωρών εργασίας

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30Χ43
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 100
ΚΩΔΙΚΟΣ: 192α