ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΦΥΛΛΟ

0,10

Κατάσταση προσωπικού & ωρών

Κατάσταση προσωπικού & ωρών

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 50Χ23
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 1
ΚΩΔΙΚΟΣ: 191