ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 ΦΥΛΛΟ

0,10

Κατάσταση πληρωμής ημερομισθίων

Κατάσταση πληρωμής ημερομισθίων

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 35Χ50
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 1
ΚΩΔΙΚΟΣ: 191δ