ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΟΛΛΟ 37Χ60. ΤΙΜΗ ΔΕΚΑΔΑΣ

4,33

Θερμικό ρολλό 37Χ60

Θερμικό ρολλό 37Χ60

ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΟΛΛΟ 37Χ60. ΤΙΜΗ ΔΕΚΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
BARCODE: 5202004000986
ΚΩΔΙΚΟΣ: 00730