ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 1 ΦΥΛΛΟ

0,08

Εξουσιοδότηση 1 φύλλο. Έντυπο συμπλήρωσης  Εξουσιοδότησης.

Εξουσιοδότηση 1 φύλλο

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 21Χ30
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 1
ΚΩΔΙΚΟΣ: 190α