ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 1 ΜΠΛΟΚ (100 ΦΥΛΛΑ)

6,40

Εξουσιοδότηση 1 μπλοκ (100 φύλλα). Έντυπο συμπλήρωσης Εξουσιοδότησης.

Εξουσιοδότηση 1 μπλοκ (100 φύλλα)

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 21Χ30
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 100