- 10%

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ΄ & Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ

1,812,51

Εικαστικά Γ’ & Δ’ Δημοτικού. Βιβλίο οργανισμού.

Σύνοψη του βιβλίου “ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ΄ & Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 10-0070”

Ο μαθητής επιδιώκεται:

Να ερευνά και να χρησιμοποιεί υλικά, τεχνικές και τρόπους για τη δημιουργία έργων και να αποκτά δεξιότητες.

Να αναπτύσσει ιδέες και να εκφράζει συναισθήματα μέσα από την πορεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας του.

Να κατανοεί ότι τα έργα τέχνης εκφράζουν απόψεις, αξίες και ιδέες του πολιτισμού μας και άλλων πολιτισμών.

Να χρησιμοποιεί πηγές και πληροφορίες για απλές και αργότερα για πιο σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες.

Να αναγνωρίζει το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου τέχνης.

Να χρησιμοποιεί τις εικαστικές τέχνες διαθεματικά με τα άλλα μαθήματα.

Να αναγνωρίζει ορισμένα μορφικά στοιχεία σε έργα τέχνης και αργότερα να ερμηνεύει απλά.

Να επιδεικνύει τις ικανότητές του σε ατομικές και σε ομαδικές καλλιτεχνικές εργασίες.

Να αναγνωρίζει διάφορα εικαστικά επαγγέλματα και αργότερα τις ικανότητες των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. ­

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Εικαστικά Γ’ & Δ’ Δημοτικού

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 9789600619805
BARCODE: 0100000011000709
ΙΤΥΕ: 10-0070
ΚΩΔΙΚΟΣ:

Βάρος 0,147 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,