ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΜΠΛΟΚ (25 ΦΥΛΛΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ)

5,70

Ειδικό βιβλίο υπερωριών προσωπικού

Ειδικό βιβλίο υπερωριών προσωπικού

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30Χ43
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 25Χ2
ΚΩΔΙΚΟΣ: 393α