ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 1 ΜΠΛΟΚ (100 ΦΥΛΛΑ)

11,20

Εβδομαδιαία Κατάσταση πληρωμής

Εβδομαδιαία Κατάσταση πληρωμής

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30Χ43
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 100
ΚΩΔΙΚΟΣ: 191ε