ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 1 ΦΥΛΛΟ

0,12

Εβδομαδιαία Κατάσταση Πληρωμής

Εβδομαδιαία Κατάσταση Πληρωμής

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30Χ43
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 1
ΚΩΔΙΚΟΣ: 191ε