ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 1 ΦΥΛΛΟ

0,12

Δεκαπενθήμερη κατάσταση πληρωμής

Δεκαπενθήμερη κατάσταση πληρωμής

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 30Χ43
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 100
ΚΩΔΙΚΟΣ: 191ζ