ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

Δεκαπενθήμερη κατάσταση πληρωμής. Βιβλιάριο καταγραφής των ημερομισθίων προσωπικού, για δεκαπενθήμερο.

Δεκαπενθήμερη κατάσταση πληρωμής

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 12Χ17
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 32
ΚΩΔΙΚΟΣ: 194β