ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΜΠΛΟΚ (100 ΦΥΛΛΑ)

7,80

Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης

Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 21Χ30
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 100