- 10%

ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α’ ΤΕΥΧΟΣ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ (03852)

1,722,42

Γλώσσα Ε’ Δημοτικού Α’ Τεύχος. Βιβλίο οργανισμού.

Σύνοψη του βιβλίου “ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α’ ΤΕΥΧΟΣ 10-0110”

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά (προφορικά και γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας διάφορα είδη λόγου και είδη κειμένων (αφηγηματικά, περιγραφικά, κατευθυντικά κτλ.) και μέσα στο πλαίσιο αυτό να γίνει δυνατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος. Τα παραπάνω πραγματώνονται τόσο μέσω της πρόσληψης (κατανόηση, επεξεργασία) διαφόρων ειδών κειμένων, όσο και μέσω της παραγωγής (προφορικά και γραπτά) των αντίστοιχων κάθε φορά ειδών των οποίων έχει γίνει προηγουμένως -στην ίδια ενότητα- επεξεργασία. Τα κείμενα που δίνονται είναι αυθεντικά, η όλη διαδικασία εντάσσεται μέσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας (δίνεται ποιος μιλάει ή γράφει, σε ποιον, για ποιο σκοπό, με τι θέμα, πού και πότε) και ολοκληρώνεται μέσω της αξιολόγησης του παραγόμενου λόγου από τους ίδιους τους μαθητές.

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γλώσσα Ε’ Δημοτικού Α’ Τεύχος

ΓΛΩΣΣΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΡΟΔΑ ΚΑΙ ΡΟΔΑΝΙ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 9789600625752
BARCODE: 100000011001102
ΙΤΥΕ: 10-0110
ΚΩΔΙΚΟΣ: 03852

Βάρος 0,22 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,