- 10%

ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β’ ΤΕΥΧΟΣ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ (01687)

2,012,71

Γλώσσα Δ’ Δημοτικού Β’ Τεύχος. Βιβλίο οργανισμού.

Σύνοψη του βιβλίου “ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β’ ΤΕΥΧΟΣ 10-0084”

Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία τους, οι οποίες αφορούν τους βασικούς άξονες, καθώς και τις κατηγορίες των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού ­Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το δημοτικό, και ιδιαίτερα για τη Δ΄ τάξη.
Βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα του μαθητή να διαβάζει με ευχέρεια και ακρίβεια και να κατανοεί κείμενα αυξανόμενης αναγνωστικής δυσκολίας. Επίσης, να χρησιμοποιεί την ικανότητα αυτή στα άλλα μαθήματα και στον κοινωνικό του χώρο. Επιπλέον στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος και τη μορφή που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση επικοινωνίας και σταδιακά να συνειδητοποιήσει τη δομή και τις λειτουργιες της γλώσσας σε επικοινωνιακό επίπεδο καθώς και να εμπλουτίσει, να διεύρυνει και να ενεργοποιήσει το ατομικό του λεξιλογίο.

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γλώσσα Δ’ Δημοτικού Β’ Τεύχος

ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ. ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 9789600625479
BARCODE: 0100000011000846
ΙΤΥΕ: 10-0084
ΚΩΔΙΚΟΣ: 01687

Βάρος 0,268 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,