- 10%

ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ’ ΤΕΥΧΟΣ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ (04311)

1,622,32

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού βιβλίο μαθητή. Βιβλίο οργανισμού.

Σύνοψη του βιβλίου “ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ’ ΤΕΥΧΟΣ 10-0052”

Βασικός στόχος της Γλώσσας Γ Δημοτικού είναι η ανάπτυξη της ικανότητας να διαβάζει ο μαθητής με ευχέρεια και ακρίβεια, να κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική δυσκολία και να χρησιμοποιεί την αναγνωστική ικανότητα στα άλλα μαθήματα και στον κοινωνικό του χώρο. Επίσης, αποσκοπείται ο μαθητής να χειρίζεται διάφορα είδη λόγου. Αρχικά εξοικειώνεται με τα κείμενα και κατά δεύτερον τα επεξεργάζεται ως προς τη δομή και τη λεξικογραμματική με στόχο τη συνειδητοποίηση των λειτουργιών της γλώσσας σε επικοινωνιακό επίπεδο και τον εμπλουτισμό,τη διεύρυνση και την ενεργοποίηση του ατομικού λεξιλογίου των μαθητών. Στη συνέχεια ο μαθητής εξασκείται στην παραγωγή αντίστοιχων με τη θεματική ενότητα γραπτών κείμενων χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κάθε φορά ύφος σύμφωνα με την περίσταση επικοινωνίας.

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού βιβλίο μαθητή

ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΤΡΙΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 9789600625110
BARCODE: 0100000011000525
ΙΤΥΕ: 10-0052
ΚΩΔΙΚΟΣ: 04311

Βάρος 0,18 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,