- 10%

ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β΄ ΤΕΥΧΟΣ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ (02477)

1,722,42

Γλώσσα Α’ Δημοτικού Β’ Τεύχος. Βιβλίο οργανισμού.

Σύνοψη του βιβλίου “ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0004”

Βασικός στόχος είναι η κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων καθώς και η αναζήτηση και χρήση της πληροφορίας. Επίσης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων γραφής, ο εμπλουτισμός και η αποσαφήνιση του λεξιλογίου και η συνειδητοποίηση των βασικών στοιχείων της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας.

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γλώσσα Α’ Δημοτικού Β’ Τεύχος

ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 9789600624557
BARCODE: 0100000011000044
ΙΤΥΕ: 10-0004

Βάρος 0,213 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,