ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

Βιβλιάριο εβδομαδιαίου Ημερομίσθιου. Βιβλιάριο καταγραφής των ημερομισθίων προσωπικού, εβδομαδιαίως

Βιβλιάριο εβδομαδιαίου Ημερομίσθιου

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 12Χ17
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 32
ΚΩΔΙΚΟΣ: 194α