- 15%

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ)

14,20

Αρχαία Γ’ Γυμνασίου Καλαβρουζιώτου. Το βοήθημα αυτό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Γ’ Γυμνασίου, ακολουθώντας την ύλη του σχολικού

 βιβλίου και τους διδακτικούς στόχους που έχουν οριστεί για τη διδασκαλία του μαθήματος σ’ αυτή την τάξη,

περιλαμβάνει: 

 •  Εισαγωγικά στοιχεία  και  πραγματολογικά – ερμηνευτικά σχόλια 

για την πληρέστερη κατανόηση του κειμένου κάθε ενότητας.

  •  Μετάφραση  του αρχαίου κειμένου. 

 • Πλήρη  γραμματική και συντακτική αναγνώριση  όλων των λέξεων του αρχαίου κειμένου. 

 •  Θεωρία στα λεξικολογικά και ετυμολογικά φαινόμενα  που εξετάζονται σε κάθε ενότητα.

  •  Θεωρία γραμματικής και συντακτικού .

  •  Σχολιασμό του παραθέματος και των παράλληλων κειμένων  κάθε ενότητας. 

 •  Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου .

  •  Πρόσθετες ασκήσεις  από το Βιβλίου του Εκπαιδευτικού.

  •  Κριτήριο αξιολόγησης  στο τέλος κάθε ενότητας για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης.

  Οι απαντήσεις στις πρόσθετες ασκήσεις και στα κριτήρια αξιολόγησης δίνονται στο τέλος του βιβλίου.

Αρχαία Γ’ Γυμνασίου Καλαβρουζιώτου

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ)
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΛΑΣ
ISBN: 9789604497119
ΚΩΔΙΚΟΣ: 01957