- 10%

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α΄& Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ Ή ΜΕ ΝΤΥΣΙΜΟ (02479)

3,153,85

Ανθολόγιο Α’ & Β’ Δημοτικού. Βιβλίο οργανισμού.

Σύνοψη του βιβλίου “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Το Δελφίνι. Τεύχος Α 10-0020”

Τα λογοτεχνικά κείμενα που επιλέχτηκαν από τη συγγραφική ομάδα του Ανθολογίου Α΄ και Β΄ Δημοτικού προτείνονται ως αφορμές για την απόκτηση γνώσεων, προβληματισμών, έμπνευσης, ευαισθητοποίησης σε πανανθρώπινα θέματα και δημιουργικής έκφρασης. Η επιλογή των κειμένων έγινε με κριτήριο τη δυνατότητα της διαθεματικής σύνδεσης της λογοτεχνίας με άλλα μαθήματα (Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος κ.ά.). Κυρίως όμως τα κείμενα σχετίζονται με τα μαθήματα των Εικαστικών, της Μουσικής και του Θεάτρου, λόγω του κοινού αισθητικού παρονομαστή που τα συνδέει. Πρόθεση είναι τα κείμενα να χαρακτηρίζονται από ποικιλία και πολυμέρεια, ώστε να επιτρέπουν μια διευρυμένη προσέγγιση από όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το γνωστικό τους επίπεδο.

Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν κείμενα διαφορετικών χρονικών περιόδων, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει μια σφαιρική αντίληψη της εξέλιξης της λογοτεχνικής δημιουργίας στη χώρα μας, αλλά κυρίως δόθηκε έμφαση στην παιδική λογοτεχνία των τελευταίων τριάντα χρόνων για δύο λόγους: α) Γιατί αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται ως η πλέον δημιουργική μια και οι συγγραφείς απευθύνονται συνειδητά στα παιδιά. β) Γιατί τα κείμενα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά, καθώς εκφράζουν σύγχρονους προβληματισμούς και επίκαιρα θέματα.

Βασικός στόχος του βιβλίου
είναι η επαφή του παιδιού των δύο πρώτων  τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με καταξιωμένα από άποψη αισθητική κείμενα κυρίως της ελληνικής έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωσή του με το εξωσχολικό βιβλίο και η ενθάρρυνσή του να αναπτύξει τη δημιουργική του φαντασία.

Πηγή:
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ανθολόγιο Α’ & Β’ Δημοτικού

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ. ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
ISBN: 9789600624731
BARCODE: 0100000011000204
ΙΤΥΕ: 10-0020
ΚΩΔΙΚΟΣ: 02479

Βάρος 0,414 kg
Διαστάσεις 21 × 28 cm
ΝΤΥΣΙΜΟ

,